Privacy

Privacyverklaring

Om mijn werk als fotograaf en als docent te kunnen doen verwerk ik persoonsgegevens. In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met deze persoonsgegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle activiteiten van Christiaan Bruijn Photography en De Beeldkrachtcentrale en op de websites www.christiaanbruijn.nl en www.beeldkrachtcentrale.nl. Bij de verwerking van persoonsgegevens ga ik zorgvuldig te werk en houd ik mij aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Welke gegevens verzamel ik?

Ik verzamel en verwerk persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van een van mijn websites, als je een (potentiële) klant van mij bent of als je deelnemer bent van mijn lessen/workshops. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een opdracht of overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Ik publiceer de gegevens niet, tenzij ik jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die ik, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verzamel en verwerk.

Als bezoeker van de site

Als je www.beeldkrachtcentrale.nl bezoekt, dan worden statistische gegevens verzameld, onder meer welke pagina’s je bezoekt en hoe lang. Deze gegevens verzamel ik om meer inzicht te krijgen in het functioneren van de website. Zo kom ik te weten welke delen van de site vaak en lang bezocht worden, en welke minder. Deze informatie helpt mij om mijn website beter te maken.

Deze gegevens worden verzameld met behulp van de WordPress plugin WP Statistics. Er is een aantal maatregelen genomen om de privacy van de bezoekers te beschermen. Er worden geen persoonsgegevens van de bezoekers vastgelegd, behalve het IP-adres. Het IP-adres van de bezoeker wordt echter geanonimiseerd opgeslagen, waardoor de gegevens niet meer herleidbaar zijn naar de bezoeker. De gegevens worden bovendien alleen opgeslagen in de eigen database van de site. De gegevens worden niet opgeslagen in cookies en ook niet verzonden naar derden.

Contactformulier

Wanneer je een contactformulier op een van mijn websites invult, worden de gegevens via e-mail naar mij gestuurd. Ik gebruik de ingevulde persoonsgegevens voor de verdere correspondentie. De gegevens die ik vraag, zijn naam, telefoonnummer, e-mailadres en de naam van de school waar je mee verbonden bent. Deze contactgegevens worden alleen verstuurd naar mijn mailbox en niet automatisch opgeslagen in cookies of in een database.

Reactie op een bericht

Als je een reactie schrijft op een bericht op een van mijn websites verzamelt de website automatisch de gegevens getoond in het reactieformulier, te weten naam, e-mailadres en website (en uiteraard de inhoud van de reactie). Daarnaast wordt het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent vastgelegd om te helpen spam te detecteren. Al deze gegevens, alsmede de referrer, worden ook gestuurd naar Akismet. Deze dienst haalt de berichten automatisch door een wereldwijde database om te bepalen of de reactie echt is of spam teneinde mijn website te beschermen tegen ongewenste reacties. Akismet is ontwikkeld door Automattic. Hoe Automattic omgaat met jouw gegevens kun je lezen in de Privacy Notice van Automattic.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie. Gravatar is ontwikkeld door Automattic. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Automattic.

Een reactie die geplaatst wordt (en niet als spam wordt aangemerkt), vormt vanaf dat moment een onderdeel van de content van de website. De reactie en de daarbij opgeslagen gegevens worden niet verwijderd, tenzij ik als beheerder daartoe besluit of als je zelf graag wilt dat de reactie verwijderd wordt. Zie daarvoor het gedeelte over het inzien, wijzigen of verwijderen van je persoonsgegevens.

Als klant

Wanneer je een klant van ons bent gebruiken wij je naam- en adresgegevens, factuuradres, KvK nummer, BTW nummer, telefoonnummer, e-mailadres, website en betalingsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend omdat ze nodig zijn om de overeengekomen diensten uit te voeren, de producten af te leveren, offertes en facturen op te sturen, betalingen te verwerken, contact te hebben en onze administratie te doen.

Als potentiële klant

Om aan nieuwe klanten te komen kan het zijn dat ik je naam- en adresgegevens, KvK nummer, telefoonnummer, website en e-mailadres opschrijf of opsla, met als doel om mijn diensten of producten bij jou onder de aandacht te brengen.

Als deelnemer aan lessen/workshops

Als je deelneemt aan een van mijn lessen of workshops gebruik ik je naam, en eventueel je e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens om contact met je te houden en om een heldere administratie mogelijk te maken tijdens de lessen. De gegevens zijn onder andere nodig bij het maken van een groepsindeling, de beoordeling van de opdrachten en het bespreken van de resultaten.

Delen met derden

Ik verstrek in beginsel geen persoonsgegevens aan derden. Als dat wel gebeurt dan uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een met jou gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die jouw gegevens verwerken in  opdracht van mij sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die ik verzamel bewaar ik zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens verzameld zijn. Daarna vernietig ik deze, tenzij ik wettelijk verplicht ben om deze langer te bewaren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan:

  • De toegang tot mijn eigen computers en andere apparaten en de beheerpagina’s van mijn websites zijn beveiligd met gebruikersnamen en sterke wachtwoorden.
  • Al mijn websites maken gebruik van beveiligde SSL-verbindingen, waardoor de communicatie van en naar de website uitsluitend versleuteld plaatsvindt.
  • Alle software waar de websites mee gemaakt zijn, zoals WordPress en alle geïnstalleerde thema’s en plugins worden minimaal wekelijks gecontroleerd op en indien van toepassing voorzien van nieuwe updates.
  • Ook de software en besturingssystemen van mijn computers worden minimaal wekelijks gecontroleerd op en indien van toepassing voorzien van nieuwe updates.

Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je hebt de volgende rechten:

  • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.
  • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.
  • Het laten corrigeren van fouten.
  • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.
  • Intrekken van toestemming.
  • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Als je gebruik wilt maken van een van bovenstaande rechten, neem dan contact met mij op. Onder aan deze verklaring staan mijn contactgegevens. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Het recht om je verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, geldt voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van mij als ondernemer schendt. Dat kan onder meer het geval zijn als het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid) geschonden wordt. De door jou ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Tot slot

Als je vindt dat ik je persoonsgegevens onjuist verwerk of je niet op de juiste manier help, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om deze pagina regelmatig te bezoeken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Je ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 november 2018.

Contactgegevens

Christiaan Bruijn Photography | De Beeldkrachtcentrale

Gaandeweg 26
1103 SG Amsterdam
06-44496907
christiaan@beeldkrachtcentrale.nl

Cookies

Deze website (www.beeldkrachtcentrale.nl) maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst op het moment dat je de website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Mijn website gebruikt alleen functionele cookies.

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert. Ze maken het onder meer mogelijk dat je kunt inloggen op je account.

Deze website is gemaakt met behulp van WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Hoe Automattic omgaat met jouw gegevens kun lezen de Privacy Notice van Automattic. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaat de website een tijdelijke cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit. Als blijkt dat je browser cookies accepteert, bewaart de website vervolgens enkele cookies in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Jouw toestemming

Zoals je hierboven kunt lezen, slaat mijn website alleen gegevens op in cookies als dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van de site. Voor het gebruik van deze cookies is jouw expliciete toestemming niet nodig. Vandaar dat je geen vervelende cookiemelding hoeft weg te klikken!

Cookies verwijderen of uitschakelen

Mocht je toch bezwaren hebben tegen het gebruik van cookies, dan kun je  cookies natuurlijk ook uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat mijn website mogelijk niet optimaal werkt. Hoe je cookies uit kan schakelen of verwijderen staat hier uitgelegd: